Kleurrijke stad 20 jaar
21 11 2015

NGOTJEH
02 09 2015

Geachte Lezer(es),

 
Sinds 1 juni j.l. is er een nieuw kwartaalblad op de markt: ngotjeh wat babbelen betekent. Het is een blad van en voor de Indische en Molukse senioren, met onderwerpen en interviews met de focus op wat deze doelgroep aanspreekt.
De redactie bestaat uit professionals die vrijwillig hun medewerking verlenen aan dit blad.
 
Het is mogelijk een abonnement te nemen: E25,00 per jaar voor 4 nummers, inclusief porto.
Voor meer informatie kan men bellen met 06-2187041 of mailen naar ngotjeh@gmail.com 
 
Ik voeg hierbij ter kennismaking drie pagina's van het septembernummer dat het thema herdenken heeft.
 
Wilt u deze info ook naar uw achterban verspreiden?
 
Met dank en vriendelijke groet,
 
hoogachtend,
 
I.M.Dumpel

Door op de volgende link te klikken kunt u de bijlage downloaden:

LinkOpen dag Buitenzorg voor Welzijn
02 09 2015


Parc Gender
09 08 2015

<< Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende>>